De Mediaclub

 Dagactiviteit en begeleiding

 

Dagactiviteiten Groep met ondersteunende Begeleiding.

 

De Mediaclub biedt dagbesteding, dagactiviteiten en ondersteunende begeleiding aan voor volwassenen die moeite hebben zelf de regie over het eigen leven te voeren.

Ieder mens heeft recht op een unieke en passende plaats in de samenleving. De juiste begeleiding en dagbesteding zorgt mede voor een duurzame versterking in het leven van volwassenen. Van hieruit kunnen zij een eigen verantwoordelijkheid nemen en hun zelfredzaamheid vergroten.
Onze begeleiding en ondersteuning  (individueel en of in de groep) heeft tot doel om vanuit een omgeving waar onze doelgroep zich veilig voelt tot een maximale ontplooiing te komen binnen ieders mogelijkheden.
Op eigen kracht en naar vermogen actief mee te doen in de samenleving.

De Mediaclub heeft een kleinschalige opzet. De groepjes worden zorgvuldig samengesteld. We vinden het belangrijk dat er ook sociale contacten uit voortvloeien zodat ze ook na de dagbesteding/activiteit of leermomenten met elkaar in contact blijven staan. Het netwerk wordt zo groter, zelfvertrouwen en algemeen welzijn nemen toe. Verder hebben we beschikking over een prikkelarme kamer waar mensen in alle rust kunnen werken of zich even kunnen terugtrekken op zichzelf. (speciaal voor mensen met Autisme).

Dagactiviteiten kunnen zijn fotolocatie dagen /filmdagen. Werken aan een documentaire of aan een fotoreportage. Ook de eigen inbreng vinden we belangrijk. Wat of waar zit je interesse veld. Hou je van treinen of auto's , natuur e.d hier proberen we ook rekening mee te houden in de samenstelling van de groep.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mailen
Bellen