De Mediaclub

 Dagactiviteit en begeleiding

Green Valley Music Label


De Mediaclub beschikt over een muziek Label waar je eigen geproduceerde en gecomponeerde muziek onder kan brengen. Van hieruit worden je liedjes uitgebracht op verschillende muziek platforms zoals Spotiy, Deezer, Itunes, Apple Music, Tidal e.d.E-mailen
Bellen